التصنيفات
Uncategorized

گزارش فعالیتهای ربع دوم سال 1402 پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Uncategorized

گزارش ربع اول 1402 فعالیتها و دستاوردهای پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Research

مقاله: دحدیبې سولې څیړنه / عتیق الله نیازی و قیس نیازی، محصلان سمستر اول پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Research

مقالۀ علمی: وسایل اثبات در فقه و قانون / قندآغا مبشر، محصل سمستر پنجم پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Research

سوشیال میدیا؛ آثار و آداب استفادۀ آن در روشنایی رهنمودهای دینی (پوستر کنفرانس علمی استاد سلیمان مرادی)

التصنيفات
Research

امام سخاوی و منهج وی در کتاب فتح المغیث – مقالهٔ علمی نشرشده در مجلهٔ علمی جها (محقق: استاد سلیمان مرادی)

التصنيفات
Department Activities

گزارش تطبیقی فعالیتهای دیپارتمنت فقه و قانون طی سال 1401

التصنيفات
Quality Assurance

گزارش تطبیقی فعالیتهای پوهنځی شرعیات (1401)

التصنيفات
Quality Assurance

میکانیزم رسیدگی به شکایات در پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Quality Assurance

پالیسی حمایت تحقیقات استادان