التصنيفات
Quality Assurance

:Values

• High quality higher education;

• Strengthening national unity, observing Islamic values, ethics and human dignity;

• Academic freedom;

• Implementation of justice, healthy administration, effectiveness and efficiency;

• Implementing standard research, high quality teaching and meritocracy;

• Avoiding any kind of discrimination and prejudice in the academic and educational environment.

التصنيفات
Quality Assurance

Vision & mission of faculty

Vision:


Vision:

Sharia Faculty of Jahan Institute of Higher Education is committed to be one of the best faculties providing academic services in the field of Islamic sciences by producing and expanding science and educating young people based on Islamic values ​​and to achieve the position of a reliable and standard academic center in the country.

Mission:

Currently, Sharia faculty of Jahan Institute of Higher Education, has highly trained academic staff, has provided the field of academic research and standard teaching for students, And through this way, educates young people about Islamic knowledge and committed to play their role in the society.

التصنيفات
Research

مقالۀ: ارجاع یمین بر مدّعی

التصنيفات
Research

نتایج تحقیق علمی انجام‌شده توسط استاد سلیمان مرادی پیرامون «جهالت راوی در روایت حدیث»

التصنيفات
Department Activities

دیدگاه و مأموریت دیپارتمنت فقه و قانون

دیدگاه

دیدگاه
دیپارتمنت فقه و قانون برای حصول بهترین جایگاه علمی و تحقیقی در چارچوب پوهنځی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی جهان، تلاش میورزد با تولید دانش و ارایۀ تدریس معیاری درعرصۀ علوم فقهی یک برنامۀ عالی برای محصلان و جامعۀ اکادمیک کشور باشد.

مأموریت

مأموریت

دیپارتمنت فقه و قانون در حال حاضر با داشتن کادر علمی ورزیده از طریق تحقیقات علمی  و تدریس معیاری، جهت تقدیم‌نمودن متخصصین در علوم شرعی و پاسخگوی نیازهای جامعه و حوزه‌های کاری مصروف خدمت میباشد.

التصنيفات
Uncategorized

گزارش فعالیتهای ربع دوم سال 1402 پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Uncategorized

گزارش ربع اول 1402 فعالیتها و دستاوردهای پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Research

مقاله: دحدیبې سولې څیړنه / عتیق الله نیازی و قیس نیازی، محصلان سمستر اول پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Research

مقالۀ علمی: وسایل اثبات در فقه و قانون / قندآغا مبشر، محصل سمستر پنجم پوهنځی شرعیات

التصنيفات
Research

سوشیال میدیا؛ آثار و آداب استفادۀ آن در روشنایی رهنمودهای دینی (پوستر کنفرانس علمی استاد سلیمان مرادی)